Veelgestelde vragen

Parkeren (9)

Best niet! Kies je ervoor om de wagen te parkeren waar er een tijdelijk parkeerverbod is neem je de opvolging hiervan ook voor eigen rekening. M.a.w. parkeer je op donderdag een wagen waar zaterdag een parkeerverbod van kracht is moet je dit zelf opvolgen. Zoniet zijn de sleepkosten + bekeuring voor eigen rekening.

Category: Parkeren

Neen. Enkel wanneer je geen parkeerplaats kan vinden in de thuiszone van jouw Bolide, mag je buiten de zone parkeren. Geef ons dan zeker een belletje zodat we eventueel nadien de wagen kunnen verzetten.

Category: Parkeren

Neen. Enkel wanneer je geen parkeerplaats kan vinden in de thuiszone van jouw Bolide, mag je buiten de zone parkeren. Geef ons dan zeker een belletje zodat we eventueel nadien de wagen kunnen verzetten.

Category: Parkeren

Naast het einduur van jouw reservatie kan je in de app een kompas terugvinden. Dit is de zone knop, door hierop te drukken weet je of je al dan niet in de zone staat.

Category: Parkeren

Buiten de zone parkeren kan aanleding geven tot onnodige kosten. We vragen je daarom vriendelijk om steeds contact op te nemen met de klantendienst als je overweegt om buiten de zone te parkeren.

Category: Parkeren

Ja. In de thuisstad van je Bolide kan je gratis parkeren. In andere steden parkeer je op eigen kosten.

Category: Parkeren

Ja. In de thuisstad van je Bolide kan je gratis parkeren. In andere steden parkeer je op eigen kosten.

Category: Parkeren

Aan het einde van de rit plaats je de Bolide altijd terug in de zone waar deze haar “thuis-zone” heeft. Heb je Bolide opgehaald die verkeerd geparkeerd/verkeerde zone stond? Neem dan contact op met de klantendienst. Let op: Parkeren waar beperkt parkeren van kracht is: is altijd verboden of op eigen risico.

Category: Parkeren

Via de functietoetsen openen en sluiten in het trip scherm.

Category: Parkeren