Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Bart Lizen

Wij verstrekken je gegevens enkel aan bevoegde derden indien dit van rechtswege nodig is. Bijvoorbeeld bij een ongeval of een overtreding.

Waarvoor dient de waarborg ?

Bart Lizen

De waarborg kan worden aangesproken in geval van schade, vuil achterlaten van de wagen, boetes, retributies enz. Lees meer in onze Algemene Voorwaarden op www.bolides.be.

Moet er een waarborg betaald worden ?

Bart Lizen

Er wordt geen waarborg betaald maar we kunnen wel aanspraak maken op een waarborg die gecrediteerd zal worden via je kredietkaart. Uiteraard zal dit enkel gebeuren in uitzonderlijke situaties zoals vermeld in onze Algemene Voorwaarden op www.bolides.be.

Hoe registreer ik me bij Bolides?

Bart Lizen

Registreren kan via het formulier op www.bolides.be. Vervolgens ontvang je een bericht met instructies om identiteitskaart, rijbewijs en getekend contract door te sturen en kredietkaart te koppelen.